ادبیات دهه 2010 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 2010 میلادی
 کتاب دورنمات - سمندریان

کتاب دورنمات - سمندریان

اثر زهرا نوربخش - وحید نظربیگی از انتشارات روزنه کار


 کتاب مصرف هنری و تجربه ی زیبایی شناختی

کتاب مصرف هنری و تجربه ی زیبایی شناختی

اثر حسین خلیلی - فرود عباسی از انتشارات ماهابه


 کتاب کبرا

کتاب کبرا

اثر فردریک فورسایت از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب کلیات علم اقتصاد

کتاب کلیات علم اقتصاد

اثر دارون عجم اوغلو از انتشارات روزنه


 کتاب کلیات هنر گوهر نشانی

کتاب کلیات هنر گوهر نشانی

اثر حمیدرضا علیمردانی از انتشارات پازینه


 کتاب اردشیر بابکان

کتاب اردشیر بابکان

اثر حمیدرضا صفا کیش - علی اکبرپور از انتشارات مهاجر


 کتاب شاهکار یک هکر

کتاب شاهکار یک هکر

اثر فردریک فورسایت از انتشارات نشانه


 کتاب غولی قوری + به روح حاکم

کتاب غولی قوری + به روح حاکم

اثر مرضیه پژوهان فر از انتشارات خط خطی


 کتاب طلاق عاطفی

کتاب طلاق عاطفی

اثر محمد بنی حسن - محمدحسن فاطمی راد از انتشارات وانیا


 کتاب رویکرد طراحی احساس گرا در دنیای معاصر

کتاب رویکرد طراحی احساس گرا در دنیای معاصر

اثر نازیلا محمدقلیزاده از انتشارات فرهنگسرای میردشتی