کتاب سه شنبه

-ادبیات دهه 2010

این رمان به نوعی ادامه‌ای است بر دو کتاب قبلی این نویسنده یعنی «یکشنبه» و «دوشنبه»... در سه‌شنبه راوی کتاب تصمیم می‌گیرد به سفری نامعلوم برود. او تمام وسایلش را جمع می‌کند تا به صورت هیچ‌هایک به جنوب کشور برود. در طول سفر مدام گریزهایی به خاطراتش می‌زند و تمام اتفاقاتی را که از پنج سال پیش بر او گذشته مرور می‌کند


خرید کتاب سه شنبه
جستجوی کتاب سه شنبه در گودریدز

معرفی کتاب سه شنبه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سه شنبه


 کتاب مجموعه ی کامل شعرها به همراه شپش های اندیشه:سیاست جیمز جویس
 کتاب من جوکم: یک داستان نوجوانانه
 کتاب تنهای تنها
 کتاب زندگی در شب
 کتاب جرقه و مسابقه ی سگ پلیس
 کتاب جنگولک بازی های جناب تام ۶