کتاب از روزگار رفته

-ادبیات دهه 2010

در این کتاب زندگی و آثار گلستان، اعم از فیلم و کتاب، همچنین سینما و فرهنگ ایران، بحث و بررسی شده است.

مباحثی که فیاد در این کتاب با گلستان مطرح کرده جدید هستند و در کتاب «نوشتن با دوربین: رو در رو با ابراهیم گلستان» پرویز جاهد بحث نشده‌اند


خرید کتاب از روزگار رفته
جستجوی کتاب از روزگار رفته در گودریدز

معرفی کتاب از روزگار رفته از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب از روزگار رفته


 کتاب بیلی
 کتاب زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه
 کتاب مهندسی اجتماعی
 کتاب دو تا خفن تابستان خود را چگونه گذراندند
 کتاب مجرمان را بیاورید
 کتاب چگونه از تنهایی لذت ببریم