ادبیات دهه 2010 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 2010 میلادی
 کتاب کتاب خم

کتاب کتاب خم

اثر علیرضا سیف الدینی از انتشارات نیماژ


 کتاب دریای خاکستری

کتاب دریای خاکستری

اثر مولود قضات از انتشارات نگاه


 کتاب بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه

کتاب بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه

اثر مولود قضات از انتشارات نشر چشمه


 کتاب آیا این صبح با این شاخه ی نرگس

کتاب آیا این صبح با این شاخه ی نرگس

اثر احمدرضا احمدی از انتشارات بدون


 کتاب کالیپسو

کتاب کالیپسو

اثر دیوید سداریس از انتشارات خوب


 کتاب جاده ی رستگاری

کتاب جاده ی رستگاری

اثر جان هارت از انتشارات آموت


 کتاب سواد بصری در پوشاک

کتاب سواد بصری در پوشاک

اثر سارا حسین زاده قشلاقی - مریم مونسی سرخه از انتشارات آبان


 کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار

کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار

اثر مریم مونسی سرخه از انتشارات مرکب سپید


 کتاب جامعه شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین

کتاب جامعه شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین

اثر معصومه محمدی سیف از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب مگه امشب چه فرقی با بقیه ی شب ها داره؟

کتاب مگه امشب چه فرقی با بقیه ی شب ها داره؟

اثر لمونی اسنیکت از انتشارات هوپا